Objednávky a distribúcia

Objednávky a predplatné na Slovensku

 VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 45

e-mail: www.veda.sav.sk

Objednávky do zahraničia

SLOVART G.T.G. s.r.o., Krupinská 4, P.O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia

e-mail: info@slovart-gtg.sk

Predaj
Kníhkupectvo vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, tel. 5249 8095;

e-mail: knizhorv@savba.sk

Informačné centrum Divadelného ústavu PROSPERO, Jakubovo nám. 12, Bratislava, tel.: 5930 4731,

e-mail: prospero@theatre.sk