Redakčný tím

Hlavná redaktorka

Michaela Mojžišová (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Slovensko)

Redakčný tím

Dáša Čiripová (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV)

Martin Hodoň (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV)

Zuzana Timčíková (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV)