Autorské práva a licencie

Vydavateľ ponecháva autorom autorské práva k ich článkom publikovaným v časopise Slovenské divadlo – nevýhradná licencia (napr. autorské práva a iné vlastnícke práva súvisiace s článkom; právo používať podstatu článku v budúcich vlastných dielach/ výskume; právo reprodukovať článok na vlastné účely na nekomerčnej báze v prípade, že pri ďalšom publikovaní/ použití diela autor/ autori uvedie/ uvedú údaj o prvom vydaní článku/diela v časopise Slovenské divadlo; právo na vlastné archivovanie článku).

Autori udeľujú súhlas na publikovanie svojich článkov v časopise Slovenské divadlo bez obmedzení.

Odoslaním svojich článkov redakcii časopisu Slovenské divadlo (e-mail: michaela.mojzisova@savba.sk) na publikovanie autori súhlasia s licenciou v rámci CC BY-NC 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľovi licenciu na publikovanie svojich článkov v časopise Slovenské divadlo a na identifikáciu časopisu ako originálneho média publikácie (DOI). Redakcia a vydavateľ môžu ukladať články vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a vo všetkých archívoch, v ktorých sú uložené články uverejnené v časopise, bez toho, aby sa vyžadoval výslovný súhlas autorov a za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené licenciou CC BY-NC 4.0.