Licencia Creative Commons

Články publikované v časopise Slovenské divadlo sú licencované pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode), ktorá umožňuje zdieľanie a prispôsobovanie licencovaného materiálu v akomkoľvek médiu a formáte pre iné osoby pre nekomerčné účely, za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované, všetky zmeny sú správne označené a licencia je riadne prepojená.