Redakčná rada

Danièle Monmarte ( C.N.R.S. emerit., Francúzsko)

Aleks Sierz (Rose Bruford College/ Bostonská univerzita – pobočka v Londýne, Veľká Británia)

Dorota Fox (Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko)

Sylvia Huszár (Maďarské divadelné múzeum a inštitút,  Maďarsko)

Špela Sevšek Šramel  (Univerzita v Ľubľane, Slovinsko)

Helena Spurná (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)  

Jan Vedral (Akadémia múzických umení v Prahe, Česká republika)

Jan Motal (Masarykova univerzita, Česká republika)

Miloš Mistrík (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Slovensko)

Ida Hledíková (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko)

Nadežda Lindovská (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko)

Vladislava Fekete (Divadelný ústav Bratislava, Slovensko)

Michaela Malíčková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Elena Knopová (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Slovensko)